YouTube  Facebook  Instagram   

Clo a DPH

Na tovar (zásielku) dovážaný z krajín európskej únie sa neuplatňuje žiadne clo a DPH.
Uvedené platí aj pre zákazníkov z ČR.

DPH

DPH je potrebné zaplatiť pri zásielkach z tretích krajín v akejkoľvek hodnote – mimo európskej únie a to vrátane Veľkej Británie.
Kupujúci môže podať elektronické colné vyhlásenie prostredníctvom e-commerce portálu https://www.ecm.financnasprava.sk/ (kde nájde všetky informácie), prípadne použiť služby prepravných spoločností (prepravná spoločnosť môže od klientov vyberať poplatky), prípadne zaplatí DPH priamo pri objednaní tovaru.
Na podanie colného vyhlásenia potrebuje kupujúci eID a zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou: občiansky preukaz s čipom a certifikát na vytváranie elektronického podpisu a musí sa zaregistrovať v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok (CEP) https://www.cep.financnasprava.sk/sk/ako-pouzivat-cep/informacie-k-registracii.

CLO

Clo sa platí od hodnoty tovaru nad 150 eur. Výška colnej tarify sa určuje podľa druhu dovážaného tovaru. Na stránke finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura. Na zistenie výšky konkrétneho cla sa zvolí  kód nomenklatúry - druh tovaru a krajina pôvodu. Napríklad, clo na športovú obuv zakúpenú v USA je 16,9%.
Česká verzia: http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx

Aktualizované 2021