YouTube  Facebook  Instagram   

Platobný systém PayPal

Témy: 

Elektronický platobný systém PayPal  sa využíva predovšetkým na úhradu platieb v internetových obchodoch, respektíve slúži ako internetový terminál na bezhotovostný peňažný prevod medzi klientmi systému. PayPal je tiež sprostredkovateľom platieb aukčného portálu eBay. K používaniu služby PayPal je vhodné vlastniť platobnú kartu – debetnú alebo kreditnú -  Visa , Mastercard, s povoleným vykonávaním elektronických internetových platieb alebo len bankový účet. Karta môže byť vyhotovená aj vo virtuálnej forme, t.j. nejedná sa o klasickú plastovú kartu (čipovú či v kombinovanácii s magnetickým prúžkom), ale dokument s adekvátnou sadou identifikačných číslic. Ďalšou nevyhnutnou skutočnosťou, umožňujúcou odosielania a prijímanie platieb, je vlastníctvo e-mailového účtu a telefónneho čísla. Do e-mailovej schránky sú taktiež zasielané informácie o transakčných operáciách.

Vytvorenie a používanie PayPal účtu

Internetová stránka: www.paypal.com.
Internetová komunikácia je šifrovaná technológiou (TSL/SSL), týmto spôsobom prebieha šifrovaný prenos aj pri platbe kartou v internetových obchodoch. PayPal v roku 2017 pridal do celkového rozhrania slovenský a český jazyk.
Po úspešnom zaregistovaní ako fyzická osoba vytvorením "Osobného účtu", v sekcii "Peňaženka" spravujete - napríklad pridávate alebo odoberáte bankové účty a platobné karty. Podľa smernice o platobných službách PSD2 vás PayPal pred platbou môže požiadať o zadanie jednorazového prístupového kódu, ktorý vám pošle prostredníctvom SMS na zaregistrované telefónne číslo.
Platba PayPal-om z bankového účtu sa realizuje dobitím PayPal konta kliknutím na odkaz vo vašom profile alebo tu (Trustly). Platba sa v internetovom bankovníctve vašej banky zobrazuje ako pozdržaná/rezervovaná, v priebehu niekoľkých dní prejde do statusu "zrealizovaná".
Poznámky:
Netreba zabúdať, že pri platbe inou menou ako euro (nákup realizovaný v GBP-£ libra šterlingov alebo v amerických dolároch - USD ) je nákup zaťažený prevodným polatkom, v ňom je zahrnutý prevodný poplatok spoločnosti PayPal, prípadne je možné pri platbe (prevode) z karty použiť konverzný kurz spoločností MasterCard a Visa, ktoré sú zväčša výhodnejšie.

  paypal sms kod potvrdenie

Ako reklamovať

Občas nastane situácia, keď ako zákazník potrebujete reklamovať transkaciu. Príčiny môžu byť rôzne: nedodanie tovaru, tovar je poškodený, popis produktu sa nezhoduje so skutočnosťou, tovar nespĺňa určité kvalitatívne parametre alebo bol doručený nesprávny rodukt, dôvodom môže byť aj manipulácia s PayPal účtom.
Ak obchodný subjekt za určitý časový úsek nereaguje na výzvy alebo nie ste s jeho stanovisko k vzniknutej situácii spokojný, môžete pristúpiť k riešeniu sporu otvorením diskusie. Transakciu vyhľádate v sekcii "Aktivita" a kliknite na "Nahlásiť problém" (e-Bay transkacie sa reklamujú osobitne). Transakcia sa musí reklamovať do 180 dní.
Pripravte si "dôkazový materiál" a v "Centre riešení" zvoľte voľbu, ktorá najviac vystihuje daný problém, od tohto okamihu začne plynúť termín dvadsiatich dní, dokedy je možne dospieť s predávajúcim k dohode. PayPal  zasiela všetky vaše podklady predajcovi prostredníctvom e-mailu, sledujte prípadné reakcie predávajúceho. Ak v priebehu uvedeného termínu dosiahnete s predávajúcim dohodu, uzavrite spor. Kedykoľvek v priebehu 20 dní môže jedna zo strán spor vyostriť - okamžite reklamovať, spoločnosť PayPal pristúpi k riešeniu problému a na základe poskytnutých údajov rozhodne v spore ešte pred uplynutím doby 20-ich dní. Ak bola vaša reklamácia uznaná, (pri oprávnenej reklamácii je úspešnosť veľmi vysoká) PayPal refunduje platbu na konto PayPal (na účte predávajúceho sa musí nachádzať príslušný

Aktualizované 2021